Chủ đầu tư: Chị Minh 
Địa chỉ: Quận 02 – TP HCM 

Đăng ký ngay để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi: